Home staging

Úvod SlužbyHome staging

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aby Váš dom alebo byt kupujúceho alebo nájomcu zaujal, musí ho osloviť príjemnou atmosférou, rodinnou pohodou a v konečnom dôsledku motivovať ku kúpe alebo prenájmu.

 

Home staging

Spočíva v našej príprave nehnuteľnosti pred jej predajom alebo prenájmom a jej profesionálna prezentácia na realitnom trhu. Podstatou home stagingu je pripraviť nehnuteľnosť tak, aby bola zaujímavá pre čo najširší okruh ľudí. Ponúkame Vám túto službu, pričom sa snažíme zmenu dosiahnuť finančne nenáročnými, no dobre premyslenými zásahmi v interiéri.

Za niekoľko hodín sme schopní urobiť vo Vašom dome alebo byte zmeny, vďaka ktorým bude Vaša nehnuteľnosť pôsobiť atraktívnejšie pre potenciálnych záujemcov. Máme dlhoročné skúsenosti a vieme, čo na klientov zaberá.

 

Kedy využiť Home staging ?

  • ak chcete predať alebo prenajať nehnuteľnosť čo najrýchlejšie
  • ak chcete získať lepšiu cenu pri predaji alebo prenájme nehnuteľností

Úloha Home Stagingu

  • odborne upraviť interiér, a tak dať šancu Vašej nehnuteľnosti urobiť prvý dojem, nakoľko prvých pár sekúnd rozhodne, či klienta nehnuteľnosť osloví a prejaví záujem. Odbornou úpravou interiéru zvýšime atraktivitu nehnuteľnosti na realitnom trhu, aby zaujala čo najširší okruh ľudí
  • nehnuteľnosť profesionálne prezentovať na realitnom trhu
  • odosobniť interiér od súčasného majiteľa nehnuteľnosti a navodiť v ňom atmosféru pre potenciálneho kupujúceho alebo nájomcu

 

Ušetríte čas, peniaze a energiu

V prípade predaja alebo prenájmu je dôležité odosobniť interiér od súčasných majiteľov nehnuteľnosti. Pri vynaložení nízkych nákladov, s využitím existujúceho nábytku a vhodne vybranými doplnkami, profesionál navodí atmosféru v interiéri, ktorá zaujme potenciálnych kupujúcich, alebo nájomcov.

 

Home staging zakladá na tom, ako dôležité je, aby vlastník pochopil, že akonáhle sa rozhodne pre predaj alebo prenájom svojej nehnuteľnosti, tak jeho byt alebo dom v tej chvíli preberá pozíciu ponúkaného „tovaru“. K tomu, aby bol v čo najkratšom čase a za čo najvýhodnejších podmienok predaj alebo prenájom uskutočnený, tovar musí byť pekne zabalený, voňať, byť na prvý dojem presvedčivý a čo najlepšie spĺňať očakávania a požiadavky budúcich kupujúcich alebo nájomcov.

Výsledok home stagingu:
• atraktívnosť nehnuteľnosti pre širší okruh záujemcov,
• získanie vyššej ceny,
• uskutočnenie predaja alebo prenájmu v kratšom čase.

Prezentácia nehnuteľnosti:

Veľmi dôležitá je aj prezentácia vašej nehnuteľnosti na internete. Aby vaša nehnuteľnosť zaujala, je potrebné ju profesionálne nafotiť.

Je jednoznačne potrebné, aby byt či dom, ktorý je v ponuke na predaj, alebo prenájom bol  čistým a usporiadaným. Z toho dôvodu je potrebné, aby sa aj tie najmenšie nedostatky, ktoré vznikli užívaním nehnuteľnosti dôkladne opravili.

 

Hľadáme neustále nové nápady, ako zatraktívniť váš domov!

Na rozdiel od interiérového dizajnu nevytvárame domov pre Vás, ale tvoríme najlepší dojem na zákazníka, ktorým môže byť záujemca o kúpu Vašej nehnuteľnosti, či jej nový nájomník. Tak ako si väčšina ľudí nedokáže reálne predstaviť zariadenie prázdneho interiéru, ani Vy už nezískate potrebný odstup od priestoru, ktorý ste si zariadili pre seba.

Ponúkame Vám to, čo okrem skúseností a znalosti trhu očakávate od našej služby a možno sa to ani nepokúšate priamo pomenovať – zmysel pre detail, zladenie farebných schém, vyvážené usporiadanie nábytku v priestore, nastavenie osvetlenia... Rovnako však i odstránenie prvkov, ktoré by mohli pôsobiť negatívne a rozptyľovať predstavy zákazníka o tom, že práve pozerá na svoj nový domov. My zhmotníme túžby a predstavy klienta a v priestoroch inscenujeme práve to, o čom sníval. Našim spoločným cieľom je zvýšenie atraktivity a rýchle uzatvorenie obchodu.